Hotline 1: 0943 943 866
Hotline 2: 024 7777 9888

VĂN HÓA BHR VIỆT NAM

Chúng tôi hiểu rằng sự thành công của mình không chỉ nhờ vào các sản phẩm chất lượng, mà phần lớn nhờ vào sự đóng góp của các thành viên trong công ty - đó là TÀI SẢN QUAN TRỌNG NHẤT đối với chúng tôi.
Với mục tiêu là "Một môi trường làm việc sáng tạo", BHR Việt Nam luôn tạo cơ hội cho nhân viên trong định hướng phát triển nghề nghiệp, kết hợp cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Bên cạnh tạo ra một môi trường năng động, BHR Việt Nam cũng đưa ra chế độ lương thưởng và phúc lợi hấp dẫn cùng điều kiện làm việc tuyệt vời. Chúng tôi không ngừng nỗ lực để phát triển năng lực của đội ngũ nhân sự, đảm bảo định hướng phát triển nghề nghiệp một cách liên tục cho nhân viênBHR Việt Nam trao quyền cho tất cả nhân viên để tạo ra sự tăng trưởng bền vững. Chúng tôi tạo sự sự cân bằng giữa công việc - cuộc sống, khuyến khích nhân viên của chúng tôi không chỉ thực hiện trách nhiệm của mình trong công ty mà còn dành thời gian với gia đình. Từ đó, họ có sự hứng khởi để tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp phát triển chung của công ty.
BHR Việt Nam coi trọng đạo đức nghề nghiệp, uy tín trong đó hoạt động kinh doanh. Tất cả được quy chuẩn phù hợp với các giá trị văn hóa, đạo đức và truyền thống của xã hội Việt Nam. 

 

Chúng tôi không ngừng đưa ra tiêu chuẩn sản phẩm và văn hóa công ty tốt nhất. Với chúng tôi, UY TÍNCHẤT LƯỢNG là sự sống còn, khách hàng là sự tồn tại của chính mình. 
Giá trị
Chúng tôi cam kết đạt tăng trưởng bền vững thông qua đội ngũ nhân viên được giao quyền, hành động với tinh thần trách nhiện và xây dựng uy tín.
  • Chỉ bán những sản phẩm chất lượng
  • Dịch vụ sau bán hàng tốt nhất
  • Bảo vệ khách hàng, người tiêu dùng và xã hội
  • Tôn trọng lẫn nhau và cùng nhau thành công
  • Không ngừng học hỏi
  • Trung thực và uy tín
Quy tắc ứng xử
Quy tắc ứng xử thể hiện sự tuân thủ của BR Việt Nam để đảm bảo hoạt động kinh doanh một cách đúng đắn. Quy tắc ứng xử là hành vy cốt lõi của công ty, mỗi nhân viên trong công ty luôn tuân thủ và áp dụng quy tắc ứng xử vào mọi khía cạnh trong công việc.
  • Tôn trọng tại nơi làm việc
  • Chính trực trên thị trường
  • Đạo đức trong hoạt động kinh doanh
  • Trách nhiệm với cổ đông
Các bài viết khác