Hotline 1: 0943 943 866
Hotline 2: 024 7777 9888

Tuyển dụng

NHÂN VIÊN MAY THẢM LÓT SÀN Ô TÔ

Chúng tôi chào đón những ứng viên có trình độ, năng lực và đạo đức nghề nghiệp có nguyện vọng gắn bó lâu dài đến với BHR Việt Nam. Hãy đến với chúng tôi để khẳng định bản lĩnh nghề nghiệp của ...

NHÂN VIÊN KINH DOANH (SALESMAN)

Chúng tôi chào đón những ứng viên có trình độ, năng lực và đạo đức nghề nghiệp có nguyện vọng gắn bó lâu dài đến với BHR Việt Nam. Hãy đến với chúng tôi để khẳng định bản lĩnh nghề nghiệp ...

CHUYÊN VIÊN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Chúng tôi chào đón những ứng viên có trình độ, năng lực và đạo đức nghề nghiệp có nguyện vọng gắn bó lâu dài đến với BHR Việt Nam. Hãy đến với chúng tôi để khẳng định bản lĩnh nghề nghiệp ...

CHUYÊN VIÊN LẬP TRÌNH WEB (CODER)

Chúng tôi chào đón những ứng viên có trình độ, năng lực và đạo đức nghề nghiệp có nguyện vọng gắn bó lâu dài đến với BHR Việt Nam. Hãy đến với chúng tôi để khẳng định bản lĩnh nghề nghiệp ...