Hotline 1: 0943 943 866
Hotline 2: 024 7777 9888

Giới thiệu

CHUYÊN VIÊN LẬP TRÌNH WEB (CODER)

Chúng tôi chào đón những ứng viên có trình độ, năng lực và đạo đức nghề nghiệp có nguyện vọng gắn bó lâu dài đến với BHR Việt Nam. Hãy đến với chúng tôi để khẳng định bản lĩnh nghề nghiệp ...