Hotline 1: 0943 943 866
Hotline 2: 024 7777 9888

Các chính sách

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH, ĐỔI - TRẢ

Các chính sách bảo hành, đổi - trả sản phẩm được quy định và thực thi một cách rõ ràng nhằm đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Thông báo bảo mật này được đưa ra để thể hiện trách nhiệm của chúng tôi trong vấn đề bảo mật thông tin khách hàng. Chúng tôi xử lý thông tin của quý khách bằng tính trung thực và độ nhạy ...